Droga do nadania szkole imienia

 

 

Przyszły patron szkoły

bez tytulu.jpg [444x668]

        Jan Drzeżdżon

  16 maja 1937 -22 sierpnia 1992

to jeden z Wielkich Synów Ziemi Puckiej, wybitny pisarz kaszubski i polski, badacz i propagator literatury swojego regionu, nauczyciel szkolny i akademicki, żarliwy rzecznik idei regionalizmu. W jego obfitym dorobku, zarówno literackim, jak też naukowym, są utwory znane z publikacji książkowych i prasowych, niegdyś głośne i nagradzane, ale są także nieznane, niepublikowane. Wśród utworów nieznanych-  powieści, opowiadań, wierszy, esejów - są liczne baśnie, tak niepodobne do sławnych baśni świata, tak osobliwe i na wskroś przeniknięte "zrozumieniem dla każdej istoty pod Słońcem".


Kalendarium życia i twórczości

 

 • 16 maja 1937 roku - narodziny Jana Edwarda Drzeżdżona, w Domatowie (wsi położonej w Puszczy Darżlubskiej) - w rodzinie Józefa i Heleny Drzeżdżonów.            
 • 1939-1945 - II wojna światowa - trudne lata. Józef Drzeżdżon trafia do lagru, gdzie pracuje jako kowal, a jego żona Helena pozostaje wraz z pięciorgiem dzieci w domu swego ojca. Mały Jan wszelką wiedzę o świecie czerpie z opowieści dziadka. Swoje dzieciństwo wspomina jako "piekło".          
 • 1944 - Jan rozpoczyna naukę w domatowskiej czteroklasowej szkole podstawowej.
 • 1948 - kontynuuje naukę w szkole w Leśniewie.
 • 1950 - do ostatniej klasy szkoły podstawowej uczęszcza w Starzynie.
 • 1951 - rozpoczyna naukę w Liceum Pedagogicznym w Wejherowie. Szkołę średnią Jan Drzeżdżon określa jako "pospieszne przygotowanie do zawodu".
 • 1955 - Jan po zdaniu matury zostaje nauczycielem w Lubocinie.
 • 1957 - przenosi się do szkoły w Domatowie

dom.jpg [300x217]

     szkoła w Domatowie

 

 • 1958/1959 - służba wojskowa, Jan poznaje Urszulę.
 • 1960 - rozpoczyna pracę w szkole w Łebczu. Powstają pierwsze opowiadania pisarza, ocenione przez Franciszka Fenikowskiego jako słabe, pisarz je pali.
 • 1961 - ślub Jana z Urszulą. Zamieszkali w małym domku przy szkole w Żelistrzewie, gdzie oboje zaczęli pracować. Tutaj, w Żelistrzewie urodziły się dzieci Jana Drzeżdżona – Adam i Joanna.

slub.jpg [300x204]        

                    zdjęcie ślubne                                              

 • 1963 - rodzi się syn Adam.
 • 1965 - Drzeżdżon otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Na łamach "Pomeranii" ukazuje się jego pierwszy tekst krytycznoliteracki. Narodziny córki Joanny.

rodzina.jpg [300x431]

 • 1966 - powrót do twórczości literackiej, pisze "Czarną mszę".
 • 1968 - powstają "Cierpienia więźnia Feliksa".
 • 1969 - pisarz rozpoczyna studia doktoranckie na WSP w Gdańsku. Powstaje powieść "Michał Drzymała albo tragedia narodowa".
 • 1970 - Jan Drzeżdżon otrzymuje tytuł doktora nauk humanistycznych. Pisze " Leśną Dąbrowę".
 • 1971 - nagroda w konkursie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i Wydawnictwa Poznańskiego za powieść "Michał Drzymała.". Podejmuje pracę w WSP w Słupsku. Rozpoczyna pracę nad książkami: "Rozkosze miłości" i "Miasto automatów".
 • 1972 - "Pomerania" zaczyna publikować utwory kaszubskie pisarza. Powstają "Upiory".

upiory.jpg [300x486]

 

 • 1973 - ukazuje się książka krytycznoliteracka "Piętno Smętka". Drzeżdżon wyjeżdża na stypendium do USA
 • 1974 - pisarz rozpoczyna pracę nad "Oczami Diabła". Wychodzą pierwsze książeczki kaszubskie "Sklaniane pôcorë" i "W niedzelni wieczór".
 • 1975 - zostają wydane "Upiory". Pisarz otrzymuje nagrodę im. Wilhelma Macha za najlepszy debiut prozatorski roku. Otwiera przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • 1976 - rozpoczyna pracę na Uniwersytecie Gdańskim. Wstępuje w szeregi Związku Literatów Polskich. Ukazuje się powieść "Oczy diabła", która zostaje wyróżniona nagrodą im. Stanisława Piętaka. Otrzymuje nagrodę za opowiadanie "Znak" w konkursie "Kultury" i Wydawnictwa Czytelnik. Zaczyna pisać utwory dla dzieci, powstaje "Tajemnica bursztynowej szkatułki".
 • 1977 - Wychodzą powieści "Leśna Dąbrowa", "Okrucieństwo czasu", "Wieczność i miłość", za którą autor otrzymuje II nagrodę w Konkursie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Związku Literatów Polskich. W warszawskim Teatrze Adekwatnym odbywa się premiera monodramu "Anna" opartego na opowiadaniu Drzeżdżona.
 • 1978 - zostaje wydana książka dla dzieci "Kraina Patalonków".
 • 1979 - ukazuje się kaszubski zbiór opowiadań "Dzwónnik". Pisarz rozpoczyna pracę nad "Karamoro".
 • 1980 - wychodzi kontynuacja "Krainy Patalonków" : "Poszukiwania".
 • 1981 - Jan Drzeżdżon pisze autobiograficzną powieść "Twarz Boga". Ukazują się książki: "Wśród ludzi"- kontynuacja trylogii dla dzieci i "Rozkosze miłości", które zyskują wielką popularność.

patalonki.jpg [300x251]

 • Stan wojenny, zawiedziony pisarz ogranicza kontakty z ludźmi.
 • 1982 - Powstaje "Misterium ziemi".
 • 1983 - pisarz otrzymuje nagrodę Medal Stolema. Wychodzi "Karamoro". Powstaje "Twarz lodowca".
 • 1984 - ukazują się utwory: "Twarz Boga" i "Miasto automatów".
 • 1986 - zostają wydane książki: powieść "Twarz lodowca" oraz praca krytycznoliteracka "Współczesna literatura kaszubska 1945-1980".
 • 1987 - Wyróżnienie Funduszu Literatury w dziale wiedzy o literaturze współczesnej za książkę "Współczesna literatura."
 • 1990 - wychodzi "Złoty pałacyk".
 • 1991 - Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za książkę "Złoty pałacyk". Ukazuje się tomik "Na niwach".
 • 1992 - 22 sierpnia umiera Jan Drzeżdżon.
 • Msza żałobna i pogrzeb odbywa się w Mechowie 26 sierpnia.

mechowa.jpg [300x234]     grob.jpg [300x398]

                               kościół w Mechowie                     grób Jana Drzeżdżona             HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH

Z POGŁĘBIENIEM PRZEZ DZIECI WIEDZY O PATRONIE

Lp.

Zadania:

Odpowiedzialni:

Termin

1.

Gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona.

Biblioteka ; n-le, wychowawcy

cały rok szkolny

2.

 

Opracowanie „kompendium wiedzy” , dokonanie wyboru literatury dla klas I-III oraz IV-VI  przez zespoły przedmiotowe, zgromadzenie ich w bibliotece szkolnej.

Z.Bradtke, M. Roraff Przewodniczący zespołów przedmiotowych

marzec   2013

3.

Bal karnawałowy –zbieranie środków na sztandar szkoły

Pracownicy szkoły,               Rada Rodziców, Rada Szkoły.

luty 2013 i 2014

4. Zorganizowanie dla uczniów konkursu plastycznego, mającego na celu zaangażowanie dzieci i rodziców w działania związane z nadaniem imienia – „ Mój projekt sztandaru szkoły”.

 

 Wychowawcy klas

 

maj, czerwiec 2013

 

Nawiązanie kontaktu ze szkołą w Redzie noszącej to samo imię

Elżbieta Bradtke – koordynator

kwiecień  2013

6.

Opracowanie ostatecznego wizerunku sztandaru szkoły.

Rada Pedagogiczna

wrzesień  2013

7.


Czynności związane z pogłębieniem przez uczniów wiedzy o patronie. - przygotowanie i ekspozycja gazetek klasowych prezentujących osobę patrona.

- utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona oraz wystawy pt. „ Życie Kaszubów” w  świetle zdjęć i ilustracji.

- co warto wiedzieć o Janie Drzeżdżonie  (zaproszenie żony - Urszuli i syna  – Adama).

Nuczyciele – wychowawcy klas

  Dyrektor szkoły

marzec   2013

 


 

maj  2013

 

8.

 

Zorganizowanie uroczystej akademii poświęconej patronowi szkoły   w formie  tzw. „zegarów czasu”

Prezentacja i występ uczniów

 16 maj 2013

9.

Turniej sportowy o puchar patrona

    Anna Górska

 czerwiec 2013

10.

Szkolny konkurs plastyczny dla klas 0-III „ Krasnoludki i nie tylko”, dla klas IV-VI  „Jan Drzeżdżon – Portret”.

N-le klas zintegrowanych       N-l  plastyki

 wrzesień  2013

11.

 

Organizacja wycieczek klasowych i szkolnych do miejsc związanych   z osobą patrona szkoły; Mechowa, Głodnica, Domatowo itp.        

    Wychowawcy klas 0-VI         

 październik 2013

12.

 Wydanie okolicznościowego folderu

 B.Witczak – koordynator Wychowawcy klas I-III

   luty 2014  

13.

Prowadzenie dokumentacji związanej z wyborem patrona                   (dokumentowanie pracy szkoły)

Dyrektor, informatyk

cały rok 2013

14.

Wprowadzanie informacji na stronę www.

  Informatyk

cały rok 2013

15.

Wydanie gazetki okolicznościowej

Polonista, historyk

październik- listopad 2013

16.

Pozyskiwanie fundatorów sztandaru szkoły                                         - pomoc od instytucji i firm

          Rada Pedagogiczna,            Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

cały rok 2013

17.

Pozyskiwanie sponsorów na organizację uroczystości nadania imienia: - pisma do sponsorów

  Dyrektor szkoły, Rada Szkoły

cały rok  2013

18.

 

 

Przygotowanie budynku szkoły: - prace porządkowe  na zewnątrz budynku szkoły/estetyzacja obejścia wokół budynku szkoły/ -likwidacja pęknięć na zewnątrz i wewnątrz budynku                         -remont ostatniej sali lekcyjnej w szkole

Pracownicy  firmy remontowej, konserwator szkoły, rodzice.

 lipiec-sierpień   2013

19.

Przygotowanie hymnu szkoły. -nauka hymnu przez uczniów.

     Wychowawcy klas,     nauczyciel muzyki

marzec 2014