Regulamin Gminnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Krokowa

 

Regulamin Gminnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych

o Puchar Wójta Gminy Krokowa

  1. Cel: Popularyzacja biegów wśród dzieci, wyłonienie najlepszych uczniów i szkół gminy.
  2. Termin i miejsce: Biegi odbędą się dnia 26.04.2013roku o godz. 10.00 w Lubocinie (lasy przy szkole). Zbiórka Uczestników przy szkole w Lubocinie.
  3. Organizator: Szkoła Podstawowa w Lubocinie przy współudziale Gminy Krokowa.
  4. Zgłoszenia: Na miejscu w dniu imprezy na karteczkach startowych.
  5. Sposób przeprowadzenia zawodów: Uczniowie biorą udział w biegach bez ograniczeń ilościowych. Natomiast w każdym biegu do punktacji zespołowej liczy się 3-ch najlepszych zawodników. Wszyscy pozostali startują indywidualnie.
  6. Uczestnictwo: W biegach uczestniczą uczniowie posiadający aktualne badania lekarskie.
  7. Program: 10.00 obchód trasy

                  10.30 chłopcy        KI.IV

                          10.40 dziewczęta   Kl. IV

                          10.50 chłopcy        Kl. V

                          11.00 dziewczęta   Kl. V

                          11.10 chłopcy        Kl. VI

                          11.20 dziewczęta   Kl. VI

Dystans ok. 900m dla wszystkich klas.

 

8. Nagrody: Zespołowo za trzy pierwsze miejsca szkoły otrzymują puchary. Uczniowie za trzy pierwsze miejsca w każdym biegu otrzymują medale i  nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale.

9. Punktacja: W każdym biegu punktowanych będzie 10 miejsc wg zasady  10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

10. Zasady finansowania: Koszta organizacyjne ponoszą organizatorzy,  Koszta uczestnictwa ponoszą poszczególne szkoły.