Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Lubocinie

Każda instytucja oświatowa ma własne cele i zadania, które wynikają z uwarunkowań prawnych dotyczących konkretnego rodzaju placówki. Ponadto te cele i zadania niejako są uwarunkowane środowiskowo, ponieważ każda placówka funkcjonuje w odrębnej społeczności lokalnej.

 Lubocino to wieś kaszubska położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Krokowa na północnowschodnich obrzeżach Puszczy Darżlubskiej. W latach 1975-1998 miejscowość ta administracyjnie należała do województwa gdańskiego. Obecnie sołtysem wsi Lubocino, której liczba mieszkańców wynosi 174, jest Bernard Wierzba.

We wsi uwagę skupia szlachecki dwór pochodzący z połowy XIX wieku, obecnie zaadaptowany na potrzeby szkoły.

Jak podaje kronika szkoły, w roku 1879 otwarto pierwszą szkołę powszechną na terenie gromady Karlikowo gm. Krokowa. Na szkołę przeznaczono budynek gospodarza rolnego Borzkmana Aleksandra. Pierwszym wykładowcą był nauczyciel wędrowny Wandtke. Do szkoły uczęszczało 19 dzieci z gromady Karlikowa i pobliskich osiedli. Od 1881 roku zaangażowano stałego nauczyciela, a szkoła mieściła się w sali innego właściciela rolnego – Runge. Z roku na rok liczba dzieci uczęszczających do szkoły zwiększała się, więc na klasę szkolną przeznaczano coraz inne, większe pomieszczenia kolejnych rolników. Wreszcie w roku 1899 z inicjatywy gminy i miejscowej ludności wybudowano nowy budynek szkolny.

Po pierwszej wojnie światowej wznowiono naukę szkolną w   poprzednim budynku, ale odnowionym i wyposażonym w najpotrzebniejszy sprzęt naukowy. W czasie drugiej wojny światowej poziom nauczania spadł, a dzieci próbowano zgermanizować. Silny opór rodziców i młodzieży zniweczył te zamiary okupanta.

 

Po wyzwoleniu Inspektorat Szkolny w Wejherowie przystąpił do reorganizacji szkoły. Liczba dzieci w szkole w Karlikowie zwiększyła się do 87, ponieważ w sąsiednich miejscowościach (Tyłowo, Sobieńczyce, Świecino) brakowało nauczycieli. W 1947 roku utworzono klasę V dla  28  dzieci z następujących miejscowości: Tyłowo, Sobieńczyce i Świecino. Gmina dodatkowo przydzieliła na zajęcia lekcyjne dom po straży granicznej w Lubocinie, odległym około 2 km od głównego budynku szkolnego.

 

Od roku 1949 szkoła realizowała siedmioklasowy program nauczania. Do Lubocina uczęszczały dzieci z pobliskich miejscowości, które uczyły się w klasach: V, VI i VII. W latach 1950-1970 dokonano szeregu remontów w budynkach w Karlikowie i Lubocinie, ponieważ były one w bardzo złym stanie technicznym lub adaptowano kolejne pomieszczenia. Szkołę wyposażano w różne pomoce naukowe. Liczba uczniów rosła, jak też liczba zatrudnionych nauczycieli. Odbywały się też kursy dla dorosłych, którzy realizowali materiał klasy VII.

1 grudnia 1963 roku w budynku szkolnym w Karlikowie została otwarta dla młodzieży z okolicznych miejscowości Szkoła Przysposobienia Rolniczego dla pierwszych 25 uczniów. W roku 1966 w całym kraju wprowadzono do szkół podstawowych naukę dla klas VIII, ale w Karlikowie, ze względu na małą liczbę uczniów, klasa taka zaczęła funkcjonować dopiero w następnym roku szkolnym i od tego czasu nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym. Od roku 1973 sąsiednie szkoły jednoklasowe: Świecino, Sobieńczyce, Tyłowo stały się filiami szkoły w Karlikowie. Z czasem zostały zamknięte z powodu małej liczby uczniów: najpierw w Tyłowie, potem w Sobieńczycach i w końcu w Świecinie.

W następnych latach większych zmian nie odnotowano. W roku 1980 w związku ze zmianą organizacyjną liczba uczniów w szkole w Lubocinie została zredukowana do sześciu klas i ogniska przedszkolnego, a klasy VII i VIII przeszły do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krokowej. Od tego też czasu szkoła mieści się już tylko w budynku w Lubocinie. W roku 1988 uroczyście obchodzono 40-lecie szkoły w Karlikowie-Lubocinie. W kronice szkoły w 1999 roku została odnotowana kolejna reforma szkolnictwa: klasy I-III – zajęcia zintegrowane, a w pozostałych klasach będą realizowane ścieżki edukacyjne.

 

 

szkola.jpg

Szkoła Podstawowa w Lubocinie

Źródło: www.lubocino.pl, serwis z dnia 13.04.2010 r.

 

Obecnie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubocinie uczęszczają uczniowie klas I-VI i oddziału „0”. Obwód szkoły stanowią wsie wymienione w uchwale nr 42/V/99 Rady Gminy w Krokowej z dnia 25.02.1999 r. mówiącej o organizacji: Tyłowo, Sobieńczyce, Karlikowo i Lubocino.

Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 7 lat, a po ukończeniu klasy szóstej uczniowie kontynuują naukę w obowiązkowym trzyletnim gimnazjum. Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Krokowa, natomiast organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Barbara Zimolzak