Klub Bezpiecznego Puchatka

„ Klub Bezpiecznego Puchatka”    

Przez cały rok szkolny uczniowie klasy I brali udział w VI edycji programu edukacyjnego pt: „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Utrwalali wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Dodatkowo, w tej edycji program został rozbudowany  o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli.

 

Koordynator programu

Barbara Zimolzak                                              


skan.jpg

 

Klub Bezpiecznego Puchatka