Logopedia w szkole

 

     LOGOPEDIA W SZKOLE   Smile                                                                                         

Zadania logopedy szkolnego:
- przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
- diagnozowanie logopedyczne, 
- organizowanie pomocy logopedycznej,
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

    Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:

logopeda szkolny - Alicja Jarmulewska

 ( sala nr 5)

bez tytulu.jpg 

 Godziny pracy Logopedy 

    Poniedziałek  12:00 - 13:00  (kl. 1)

                     Piątek  11:00 - 12:00  (PRZEDSZKOLE)

                 12:00 – 13:00 (kl.3)

            

 

        W miesiącu wrześniu przeprowadzone zostały logopedyczne badania przesiewowe wśród uczniów. Celem badań było wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej. Na zajęcia terapii logopedycznej uczęszczają uczniowie, którzy posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych oraz uczniowie,których wada wymowy w sposób istotny wpływa na naukę czytania i pisania. 
 
        Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

        Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Metody pracy, pomoce i środki dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

        Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut ).


   Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

     wskazówki dla rodziców i wychowawców

  • Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
  • Dziecko nawykowo mówi przez nos.
  • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.
  • Dziecko 3 - letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. Pod koniec trzeciego roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych ( a, o, e, i, u, y ).
  • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:

       - wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź

- zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puta)

- myli głoski dźwiękopodobne, np. c - s (sala = cala), sz - cz i inne.

  • Dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.
  • Jeżeli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab)
  • Rozwój mowy dziecka:

- rocznego jest na poziomie dziecka półrocznego (dziecko jedynie gaworzy),

- 2-letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymania kilka słów),

- 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5 rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego)

- 4-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2-letniego (formułuje zdania proste, słownictwo czynne jest na poziomie dziecka 2-letniego, tj. około 300 słów),

- 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5-letniego (nadal zdania proste, słownictwo na poziomie dziecka w wieku 2,5 lat),

- 6-letniego jest na poziomie dziecka 3-letniego (pojawiają; się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),

- 7-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5-etniego.

 

Nasza Szkoła współpracuje 
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku

mieszczącą się przy ul. Kolejowej 7, 84- 100 Puck.

 

TAK ĆWICZĄ DZECI  NA ZAJĘCIACH TERAPII LOGOPEDYCZNEJ !!!


dsc04013.jpg


dsc04014.jpg


dsc04016.jpg


dsc04018.jpg


dsc04019.jpg


dsc04020.jpg