SKO

        Od wielu lat w naszej szkole funkcjonuje SKO (Szkolna Kasa Oszczędności), którą  opiekuje się pani Elżbieta Bradtke. Członkami SKO mogą być wszyscy uczniowie szkoły. Ich interesy wobec Banku  Spóldzielczego w Krokowej reprezentuje nauczyciel - opiekun SKO.  Zebrane przez uczniów środki gromadzone są na indywidualnym koncie SKO szkoły. Wpłaty uczniów rejestrowane są natomiast na książeczce, której właścicielem jest członek SKO.

Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna.  Jednym z prowadzonych przez Bank działań edukacyjnych jest konkurs „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym” mający na celu angażowanie uczniów w akcje rozszerzające ich wiedzę i umiejętności oszczędzania. Jego ciekawa oferta edukacyjna, ilość nagród dla uczniów – to pierwszy krok na drodze do innowacyjnego, nowoczesnego i atrakcyjnego SKO.

Poniżej znajduje się  REGULAMIN  SKO

 

swinka.jpg

 

       REGULAMIN  SKO

 1.  Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
 2. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili dokonania pierwszej wpłaty. 
 3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna. 
 4. Od 01.09.2010r do 30.04.2010r  trwa szkolny konkurs „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”
 5. Aby brać udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” uczeń musi w pierwszym półroczu mieć minimum 20 wpłat, oraz w   drugim półroczu 20 wpłat.
 6. Na książeczkę można wpłacić każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł.
 7. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o estetyczny jej wygląd.
 8. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić to do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem „duplikat".
 9. Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności i wpłaca je do BS
 10. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki.
 11.  Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.
 12.  Odsetki od oszczędzania będą przeznaczone na nagrody rzeczowe dla najlepiej oszczędzających.