Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

 Zajęcia terapii pedagogicznej w naszej szkole prowadzą:

-  p. Barbara Pawłowicz

-  p. Barbara Zimolzak

clipart.jpg

CZERPANIE RADOŚCI Z BYCIA RODZICEM:

SYN – NA RYBY I NA MECZ,

CÓRKA – MAŁA KSIĘŻNICZKA.

ZADANIE DO WYKONANIA

- UKSZTAŁTOWAĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA.

                                               (DOROTA ZAWADZKA)

 

KILKA PRAKTYCZNYCH RAD DLA RODZICÓW DZIECI Z DYSLKESJĄ

 

1.      WSPÓLNIE ZAPLANUJCIE STAŁY ROZKŁAD DNIA:

 • ODRABIANIE LEKCJI
 • CZAS NA RELAKS I ZABAWĘ
 • OBOWIĄZKI DOMOWE

 

2.    ZADBAJCIE O WŁAŚCIWĄ DIETĘ:

 • STAŁE POSIŁKI W CIĄGU DNIA
 • 1 BANAN, 2 ORZECHY WŁOSKIE, RZĄDEK CZEKOLADY, 1,5 LITRA WODY NIEGAZOWANEJ = dla właściwej pracy mózgu
 • WITAMINY OMEGA 3, TRAN ...
 •  NADMIAR CUKRU ( COLA, CHIPSY itp.) W ORGANIZMIE DZIECKA SPOWODUJE, ŻE TRUDNO BĘDZIE MU SKUPIĆ UWAGĘ NA ODRABIANIU LEKCJI

 

3.    Zorganizujcie właściwe miejsce do nauki:

 • ustronne, zaciszne, przyjemne, ale nie pod oknem, ani w pokoju, w którym znajduje się telewizor, zadbaj o spokojne kolory i pozbądź się nadmiaru rzeczy

 

4.    DZIECKO DO 12 ROKU ŻYCIA MOŻE OGLĄDĆ, W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI, 1 GODZINĘ DZIENNIE TELEWIZJĘ

 

5.    RELACJE:

 • NIE IGNORUJ UCZUĆ DZIECKA (np. co ty wiesz o zakochaniu, jesteś jeszcze za mały)
 • CHWAL, ZAWSZE, KIEDY DZIECKO ZROBI COŚ DOBREGO. Skup się na pochwałach, a nie na karach. WZMOCNISZ JEGO WIARĘ W SAMEGO SIEBIE.
 • WYZNACZ CZAS NA ROZMOWĘ, WYPYTAJ O WSZYSTKO, odłóż w tym czasie zmywanie naczyń, czy odkurzanie ...
 • PRZYTULAJCIE SIĘ CZĘSTO
 • PEWNE RZECZY RÓBCIE WSPÓLNIE np. wycieranie naczyń, pielenie ogródka, pomoc w domowych pracach
 • BĄDŹ KONSEKWENTNY

 

6.    NAUKA:

 • NIE ODRABIAJ LEKCJI ZA DZIECKO, BO WYRZĄDZASZ MU KRZYWDĘ
 • ZAANGAŻUJ JE np. PRZY PIECZENIU CIASTA  (odmierz 0,5 kg mąki, nalej 0,5 szkl. mleka itp.)
 • NAKLEJ KARTECZKI Z WYRAZAMI TRUDNYMI ORTOGRAFICZNIE
 • SYSTEMATYCZNIE RÓBCIE DYKTANDO W 10 PUNKTACH

 

dyktando w 10 punktach - z komentarzem ortograficznym

 1. Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące 3 zdania. Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy.
 2. Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.
 3. Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni).
 4. Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami).
 5. Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.
 6. Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.
 7. Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.
 8.  Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst, z którego dyktował zdania.
 9. Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.
 10. Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).

Uwagi: Podstawowym założeniem stosowania techniki: dyktando z komentarzem ortograficznym jest przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez przekształcenie się nawyku "głośnego myślenia" - określenia zasad pisowni - w nawyk cichego przypominania ich sobie podczas pisania. Kolejnym zadaniem ćwiczenia jest wytworzenie nawyku dokładnego sprawdzania i poprawiania każdej pracy pisemnej po napisaniu. Dziecko ma prawo do popełnienia błędu, ale nie ma prawa pozostawić go bez poprawienia. Warunkiem uzyskania tych efektów jest wykonywanie omawianego ćwiczenia krótko, lecz systematycznie oraz zawarcie umowy z dzieckiem co do czasu pracy (codziennie), liczby dyktowanych zdań (zawsze tej samej) oraz nagrody (po każdym tygodniu ćwiczeń). W ten sposób dziecko nie będzie usiłowało tych spraw stale z nami negocjować.

 

 

dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

(według Marty Bogdanowicz)

NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe"

 1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
 2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.
 3. Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść"  lub że ktoś je z tego "wyleczy".
 4.  Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
 5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.

TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże"

 1. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.
 2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).
 3. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:
 • zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga,
 • korzystaj z fachowej pomocy nauczyciela - terapeuty (w formie terapii indywidualnej   i grupowej),
 • bądź w stałym kontakcie z nauczycielem lub pedagogiem szkolnym

     4. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.  

     5. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była 

         przyjemna dla was obojga.

rodzicu pamiętaj

1.     Kochaj, ale wymagaj.

2.     Okazuj dziecku swoje uczucia.

3.     Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób trzecich).

4.     Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.

5.     Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.

6.     Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.

7.     Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji.

8.     Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę.

9.     Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych sprawach.

10.  Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.

11.   Pozwól dziecku poczuć jego sukces.

12.  Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie - i nie naciskaj dłużej.

13.  Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces.

14.  Stawiaj poprzeczki ma miarę jego własnych ambicji.

15.  Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie.

16.  Naucz się rozmawiać z dzieckiem.

17.  Naucz się słuchać dziecka.

18.  Nie monologuj.

19.  Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami.

20.Nie obarczaj dziecka poczuciem winy.

21.  Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji.

22.Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować.

23.Nie mów "nigdy", "wszystko" i "zawsze".

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH POSZCZEGÓLNE FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI:

Usprawnianie percepcji słuchowej

 • słuchanie, dtwarzanie układów rytmów, odgadywanie, powtarzanie usłyszanych rytmów i kojarzenie ich z zapisem graficznym,
 • segregowanie przedmiotów i obrazków ze względu na ich nazwę, liczbę sylab, głosek itp.,
 • rozróżnianie określonego dźwięku wśród wielu innych podobnych i różnych,
 • dobieranie rymujących się obrazków,
 • układanie rymów,
 • rysowanie, wskazywanie, nazywanie przedmiotów i obrazków zaczynających się określoną głoską lub sylabą,
 • opowiadanie treści ilustracji, historyjek, opowiadań,
 • rozwiązywanie zagadek,
 • wymawianie głosek sprawiających trudności,
 • powtarzanie słów, różnicowanie w nich słów podobnie brzmiących, rymujących się, czy zaczynających się tą samą głoską,

Usprawnianie percepcji wzrokowej:

 • sortowanie przedmiotów, obrazków, figur, liter według określonych cech np. wielkości, kolorów itp.,
 • rozpoznawanie przedmiotów, obrazków  (z wykorzystaniem loteryjki, domina, kart),
 • uzupełnianie brakujących elementów w obrazkach,
 • wyszukiwanie różnic/ podobieństw na obrazkach,
 • składanie obrazków z części (puzzle, układanki),
 • ćwiczenie pamięci przez zapamiętywanie układów liczb, kształtów, przedmiotów lub obrazków

Kształtowanie orientacji przestrzennej  i ruchowej:

 • określanie stosunków przestrzennych: nad, pod, obok, między, lewo, prawo,
 • rozróżnianie pojęć, pór roku, dnia, nazw dni tygodnia, miesięcy,
 • orientacja w schemacie własnego ciała

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej:

 • odrysowywanie liter, kalkowanie,
 • formowanie kształtów z plasteliny, drucików itp.,
 • usprawnianie manualne- kolorowanie, poprawianie po śladzie, rysowanie, kalkowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie, modelowanie,
 • wykorzystywanie różnych technik plastycznych do ćwiczeń wyrabiających płynny ruch „pisarski”

Doskonalenie tempa  i techniki czytania:

 • utrwalanie znajomości liter,
 • odrysowywanie, kalkowanie liter, rozpoznawanie ich po dotyku,
 • układanie i czytanie sylab i wyrazów,
 • układanie z rozsypanek literowych i sylabowych wyrazów i zdań,
 • uzupełnianie brakujących liter lub sylab w wyrazach, wyrazów w zdaniach,
 • dobieranie podpisów do ilustracji (wyrazów, zdań, opowiadań),
 • porządkowanie zdań- układanie planów wydarzeń,
 • szukanie w tekście odpowiedzi na pytania, wyszukiwanie określonych informacji,
 • rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, łamigłówek i rebusów,

Utrwalanie pisowni wyrazów:

 • powtarzanie wyrazów przed zapisem,
 • pisanie z pamięci
 • odwzorowywanie,
 • pisanie ze słuchu,
 • porządkowanie  i segregowanie wyrazów według podanej trudności ortograficznej,
 • rebusy, krzyżówki, szyfry, labirynty  i inne gry ortograficzne

 PRZYKŁADOWE ZESZYTY ĆWICZEŃ:

 

1.    T. Kowalska, J. Maćczak „Ortografia inaczej”

2.    Z. Saduś „Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii”

3.    M. Bogdanowicz „Zabawy graficzne”

4.    M. Pietniun „Trudne litery”

5.    M. Barańska, E. Jakacka „Wiem jak to napisać”

6.    R. Czabaj „Wprawki ortograficzne dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum”

7.    A. Szczepańska „Ó i U bez tajemnic”

8.    B. Litwińska „Nie – razem, czy osobno?”

 

PRZYKŁADOWE GRY DO WYBORU: ( według wieku )

 

-         LABIRYNT,                                                   

-         MASTERMIND,    

-         SUPER GŁOWA,

-         INTELEKT,

-         SCRABBLE,

-         MEMORY,

-         ZAGINIONE LITERKI,

-         POMYŚL – NARYSUJ,

-         FIGURLANDIA,

-         ORTOGRAFIA,

-         KALAMBURY,

-         QUIZ,

-         TWISTER,

-         DOMINA,

-         GACEK, GDZIE JESTEŚ?,

-         BIERKI,

-         TĘCZA.

 

JEŻELI ZANIEPOKOI CIĘ ZACHOWANIE TWOJEGO DZIECKA LUB NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ Z PROBLEMEM, TU ZNAJDZIESZ PROFESJONALNĄ POMOC:

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PUCKU

 

czynna: poniedziałek – piątek 7:30 – 17:00

tel. 58 673 25 69

mail: ppppuck@post.pl

 

pict1054.jpg

 

pict1055.jpg

 

pict1056.jpg

 

pict1058.jpg