Kadra

mgr Małgorzata Falkowska-Muża

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

wychowawca klasy 3, nauczyciel terapii pedagogicznej