Kadra

Paulina Gaffke

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: WYCHOWANIE FIZYCZNE, GIMNASTYKA KOREKCYJNA, SKS

Wychowawca klasy 4, nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej