Kadra

mgr Lucyna Kramp

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: MATEMATYKA, INFORMATYKA, TECHNIKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KOŁO MATEMATYCZNE, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEM., GODZINA WYCHOW., Trening matematyczny, Zajęcia techniczne

wychowawca klasy 4, nauczyciel matematyki, informatyki i techniki