Kadra

mgr Barbara Pawłowicz

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: JĘZYK POLSKI, TERAPIA PEDAGOGICZNA, KOŁO TEATRALNE, GODZINA WYCHOW.

wychowawca klasy 5,nauczyciel języka polskiego,terapii pedagogicznej, opiekun biblioteki