Kadra

mgr Agnieszka Rambiert

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, SZTUKA, KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO, GODZINA WYCHOW., Język angielski-projekt, Plastyka

wychowawca klasy 7, nauczyciel historii, języka angielskiego i plastyki