Aktualności

25 października 2019 20:10 | Aktualności

Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi, 24 października została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na boisku trawiastym przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką. Jednocześnie Pani dyrektor powiadomiła straż pożarną i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył zastęp Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Karlikowa. Po przybyciu strażaków Pani dyrektor Mirosława Roraff przekazała informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Przeczytano: 103 razy. Wydrukuj|Do góry

Próbna ewakuacja