Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie
http://splubocino.superszkolna.pl

01 września 2011 20:07 | Ogłoszenia

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie Rozporządzenia MEN, z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. Nr 186 poz. 1245) w Szkole Podstawowej w Lubocinie w roku szkolnym 2017/2018 obowiązują  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: