Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie
http://splubocino.superszkolna.pl

01 września 2011 20:07 | Ogłoszenia

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie Rozporządzenia MEN, z dnia 11 sierpnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) w Szkole Podstawowej w Lubocinie w roku szkolnym 2018/2019 obowiązują  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: