Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie
http://splubocino.superszkolna.pl

31 października 2019 14:30 | Ogłoszenia

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Regulamin Konkursu Plastycznego na Ozdobę Bożonarodzeniową

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. J. Drzeżdżona w Lubocinie i Sołectwo wsi Sobieńczyce

 

1. Cele konkursu:

 

2. Uczestnicy konkursu:

I Kategoria – przedszkolaki

II Kategoria – uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej

III Kategoria – uczniowie klasy IV szkoły podstawowej

IV Kategoria – chętna młodzież i dorośli

 

3. Warunki konkursu:

 

Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane.

 

4. Termin składania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać do dnia 30.11.2019 r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie

 

5. Ocena prac:

Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę samodzielność wykonania, estetykę, pomysłowość. Wyniki konkursu zostaną do 10.12.2019r. zamieszczone w Internecie: www.splubocino.superszkolna.pl oraz na stronie sołectwa : Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, a także lista zwycięzców zostanie podana na w/w stronach internetowych szkoły w Lubocinie i sołectwa Sobieńczyce.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 20.12.2019 r. do godz. 16.00

 

6. Uwagi :

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów . Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów . Informacji o konkursie można uzyskać telefonicznie u organizatorów.