Ogłoszenia

07 maja 2017 19:21 | Ogłoszenia

KONKURS PLASTYCZNY „Moc z wiatru”

Konkurs plastyczny  „Moc z wiatru”

 

Cel Konkursu

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Wzbudzanie zainteresowania tematyką morskiej energetyki wiatrowej i energii odnawialnej.
 3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.


Założenia organizacyjne

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną jedną pracę.
 2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:
  1. nazwisko,
  2. imię,
  3. klasa,
  4. szkoła.

Prace, które nie będą zawierać tych informacji nie podlegają ocenie!

 1. Praca powinna mieć format A3 wykonana dowolną techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.
 2. Konkurs rozpoczyna się 26 października i trwa do 10 listopada.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół wskazanych w §2 Regulaminu, wśród uczniów tychże szkół, w dwóch kategoriach wiekowych, obejmującej uczniów klas I-III, IV- VII wskazanych w § 2 Regulaminu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Chęć wzięcia udziału w Konkursie należy zgłosić u wyznaczonej w każdej szkole osoby od 26 października 2017 roku do dnia 9 listopada 2017 roku (włącznie).
 6. Prace wszystkich uczniów ze szkoły należy przesyłać na dres Domu Kultury w Sławoszynie, ul. Floriana Ceynowy 17, 84-110 Sławoszyno do dnia 10 listopada 2017.
 7. Chęć wzięcia udziału w Konkursie należy zgłosić u wyznaczonej w każdej szkole osoby od 26 października 2017 roku do dnia 9 listopada 2017 roku (włącznie). Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 

 

 

Przeczytano: 128 razy. Wydrukuj|Do góry