Ogłoszenia

31 października 2019 14:30 | Ogłoszenia

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Regulamin Konkursu Plastycznego na Ozdobę Bożonarodzeniową

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. J. Drzeżdżona w Lubocinie i Sołectwo wsi Sobieńczyce

 

1. Cele konkursu:

  • rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych

  • zachęcenie do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

  • propagowanie kultury regionalnej

  • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych

 

2. Uczestnicy konkursu:

I Kategoria – przedszkolaki

II Kategoria – uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej

III Kategoria – uczniowie klasy IV szkoły podstawowej

IV Kategoria – chętna młodzież i dorośli

 

3. Warunki konkursu:

  • forma dowolna: płaska, przestrzenna

  • technika dowolna,

  • każdy uczestnik może przysłać jedną pracę,

  • prace wykonane przez więcej niż 1 osobę (nagrodzoną przez jury) otrzymuje tylko 1 nagrodę,

  • prace muszą zawierać trwale zamocowane następujące dane :

  • imię i nazwisko autora pracy, wiek, dokładny adres szkoły lub zamieszkania , kategoria wiekowa, nr telefonu kontaktowego, e-mail .

 

Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane.

 

4. Termin składania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać do dnia 30.11.2019 r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie

 

5. Ocena prac:

Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę samodzielność wykonania, estetykę, pomysłowość. Wyniki konkursu zostaną do 10.12.2019r. zamieszczone w Internecie: www.splubocino.superszkolna.pl oraz na stronie sołectwa : Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, a także lista zwycięzców zostanie podana na w/w stronach internetowych szkoły w Lubocinie i sołectwa Sobieńczyce.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 20.12.2019 r. do godz. 16.00

 

6. Uwagi :

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów . Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów . Informacji o konkursie można uzyskać telefonicznie u organizatorów.

Przeczytano: 306 razy. Wydrukuj|Do góry